Representant

Arne Oftedal

Arne sitter i bystyret og er vara til formannskapet. Han arbeider til daglig som advokat. Bosatt på Stangeland/Smeaheia.

Arne Oftedal

Bli bedre kjent med Arne Oftedal:

Arne Oftedal er bystyrerepresentant og vara til formannskapet og administrasjonsutvalget. Han er utdannet jurist og virker som advokat og partner i et stort advokatfirma. Som advokat arbeider han bla. med arbeidsliv, eiendom og entreprise, offentlig sektor og miljørettslige spørsmål. Han innehar flere viktige lederverv, bla. er han styreleder i Sandnes kommunale pensjonskasse og leder den nasjonale klagenemnda for miljøinformasjon og er leder av advokatforeningens lovutvalg innen klima- og miljørett. Arne bor på Stangeland/Smeaheia, er gift og har 4 barn. I sitt politiske virke har Arne blant annet vært opptatt av barn og unges oppvekstvilkår, kultur og idrett, og byutvikling. Han har i mange år utvist et stort miljøengasjement og har som en av sine fanesaker å hegne om natur- og kulturmiljøet i kommunen. Arne er også medlem i forstanderskapet og gavefondet i Sandnes Sparebank, representantskapet til IVAR IKS, samt vara til Stangeland bydelsutvalg.

Arne Oftedal taler engasjert om Iglemyr svømmehall.

Arne Oftedal taler varmt om Iglemyr svømmehall i bystyret. (Skjermbilde fra Sandnes kommunes livestream)