Representant

Arne Oftedal

Arne stiller til gjenvalg ved årets kommunevalg. Han sitter i kommunestyret, er nestleder i utvalg for teknisk og miljø, og er vara til formannskapet. Han arbeider til daglig som advokat. Bosatt på Stangeland/Smeaheia.

Arne Oftedal

Bli bedre kjent med Arne Oftedal:

Arne stiller til gjenvalg i kommunevalget til høsten. Han har erfaring fra en rekke kommunale verv, blant to perioder i kommunestyret og bystyret. Vara til formannskapet. Nestleder utvalg for miljø og teknisk. Nestleder i kontrollutvalget. Styreleder i Sandnes kommunale pensjonskasse. Medlem av representantskapet til IVAR. Medlem av forstanderskapet til Sandnes Sparebank. Styremedlem i BATE. Deltatt i ulike roller i AUF i ungdoms og studietiden.

Arne er opptatt av å tilrettelegge for idretten og kulturlivet. Satse videre på en fremtidsrettet byutvikling og utvikle flere gode byrom og boliger, samt et levende sentrum. Sørge for gode oppvekstvilkår for barn og unge, og være garantist for gode skoler og barnehager. Verne om og utvikle videre byens grønne lunger. Videreutvikle våre friluftsområder og trygge allemannsretten, inkl. våre badeplasser. Tilrettelegge for flere arbeidsplasser. Sørge for effektiv bruk av kommunale midler. Arbeide for hele faste stillinger. Sikre en verdig alderdom og dekkende helsetjenester.

Arne Oftedal taler engasjert om Iglemyr svømmehall.

Arne Oftedal taler varmt om Iglemyr svømmehall i bystyret. (Skjermbilde fra Sandnes kommunes livestream)